నోట్ బుక్స్ పెన్నులు పెన్సిల్ ప్యాకెట్లు అందజేసిన సుప్రజ పీపుల్ ఫర్ పీపుల్.

మంచిర్యాల జిల్లా తాండూర్ మండలం బోయపల్లిబోర్డు వేణునగర్ వద్దగల సేవా జ్యోతి శరణాలయం కు “సుప్రజ పీపుల్ ఫర్ పీపుల్” బెల్లంపల్లి వారు నోట్ బుక్స్ పెన్నులు పెన్సిల్స్ ప్యాకెట్ లు అందజేసారు, అనంతరం సుప్రజ పీపుల్ ఫర్ పీపుల్ అధ్యక్షులు జనగామ అభిలాష్, ప్రధాన కార్యదర్శి కాంటేవాడ నగెష్ లు మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం వీరి అవసరాలు తెలుసుకుని ఏదోరకంగా మా వంతుగా కృషి చేస్తున్నాము,ఈ సంవత్సరం నోట్ బుక్స్ పెన్నులు పెన్సిల్ అవసరం ఉన్న విషయం తెలుసుకున్న మేము మాకు తోచిన విధంగా ఆలోచన చేయగా మారిశెట్టి సుమన్ కు ఈ విషయం చెప్పగానే నోట్ బుక్స్ పెన్నులు పెన్సిల్ ప్యాకెట్ లు వితరణ దాతగా స్పందించి అభాగ్యులకు నిర్భాగ్యులకు నిరంతరం సేవలు చేస్తున్న శరణాలయం కు అందజేయమని చెప్పగా “సుప్రజ పీపుల్ ఫర్ పీపుల్” వారు అందజేసారు, శరణాలయం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి శ్రీ శ్రీదేవి గజ్జెల్లి సగర-సేవాజ్యోతి మాట్లాడుతూ ఇలా ఏదో సహాయ సహకారాలు మాకు అందజేస్తున్న మీకు కృతజ్ఞతలు అని పేర్కొన్నారు, ఈ కార్యక్రమంలో సేవాజ్యోతి విద్యార్థి సేవా ప్రముఖ్ సత్యకేశవజిత్ సగర, కృష్ణ, శంకరం, శ్యాం, లక్ష్మీ, శరణాలయం మానసిక మతిస్థిమితం లేని మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.