ఘోరం.. సామూహిక ఆత్మహత్యలు

పాణ్యం మం. కౌలూరులో సామూహిక ఆత్మహత్యలు కర్నూలు: పాణ్యం మం. కౌలూరులో సామూహిక ఆత్మహత్యలుకర్నూలు: మృతుల్లో ఒక మహిళ, ముగ్గురు పురుషులుకర్నూలు: కౌలూరులో రైలు కిందపడి మహిళ సహా నలుగురు ఆత్మహత్యమృతులు నంద్యాల వాసులుగా అనుమానం..

Leave A Reply

Your email address will not be published.