ప్రైవేట్ టీచర్లకు బ్లాక్ డే.!

ఈ ఏడాది ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రైవేట్ టీచర్స్ కు బ్లాక్ డే అని చెప్పవచ్చు. పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్ది ప్రయోజకులను చేసే ఉపాధ్యాయులను కరోనా మహమ్మారి కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. స్కూళ్లు కాలేజీలు ప్రారంభం కాకపోవడంతో చాలా మందిని ఉద్యోగాల తొలగించే స్తున్నారు. ఉన్న వాళ్లకు జీతాలు ఇవ్వకపోవడంతో బతుకులు భారమవుతున్నాయి. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం నాడు గురువులు కన్నీళ్లు పేట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.

Leave A Reply

Your email address will not be published.