వి ఆర్ ఓ లకు మద్దతుగా బిఎన్ఆర్ కేఎస్.సంఘం

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండలం జెండా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది.అనంతరం. వి ఆర్ ఓ.12వ రోజు మద్దతుగా భవన కార్మికులు సంఘీభావం తెలపడం జరిగింది .ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా అధ్యక్షుడు పండుగ శంకర్. రాష్ట్ర ప్రచార సలహాదారుడు. బొల్లం సాయిరెడ్డి. మండలం అధ్యక్షుడు కుమ్మరవేణి శ్రీనివాస్.ఉపాధ్యక్డు సావనపెల్లి శంకర్. కూనబోయిన బాలరాజు. రవి. ప్రధాన కార్యదర్శి మల్లమారి రాజ. న్యాయవాది లింగాల నాగరాజు. యం డి హకిమ్. ప్రవీణ్. ఓరుగంటి రాజరత్నం. మీసాల నరేష్. సోమిరెడ్డి అనీల్. మచ్చ ప్రభాకర్. సావనపెల్లి లింగం కార్యవగా సభ్యుడు జెరిపోతుల కనకయ్య. కొండి కొప్పుల సుధాకర్. మల్లమారి దేవయ్య. ఎదురుగంటి ఎల్లయ్య. తాండూరి లక్ష్మణ్ . ఎలుక బాబు. కుంబాల రాజు. బోయిని చందు. మామిడి రవి. శంకర్ వంతడుపుల. లక్ష్మణ్. పాపయ్య వెల్ది పూర్. కాశయ్య రహీంఖాన్ పేట. కొమ్ము కనకయ్య. పశుల రాములు. కాసుపాక రాజు. మధు వల్లంపట్ల. బట్టు శీను. మత్త శ్రీనివాస్. శంకర్ వెళ్లి పూర్. ర్యాకం. అయిలయ్య. చారి. తదితరులు పాల్గొన్నారు

Leave A Reply

Your email address will not be published.