బీజేపీ నాయకుల ముందస్తు అరెస్టు

బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ లో విద్యార్థులు చేస్తున్న నిరసన కార్యక్రమాన్ని సందర్శించడానికి వెళ్తున్న MP శ్రీ సోయం బాపూరావు గారికి మద్దత్తు తెలపడానికి వెళ్తున్న బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు కొడిమెల లక్ష్మణ్ బూత్ అధ్యక్షులు కొటగిరి లక్ష్మి నర్సయ్య. నిమ్మతోట సత్యం.గాజరల రాజేశ్వర్. రాజమలయ్య బిజెవైయం శివ ముందస్తు అరెస్టు చెయడం జరిగింది

Leave A Reply

Your email address will not be published.