డాక్టర్ .అంబేద్కర్ యువజన సంఘం గ్రామ శాఖ అధ్యక్షునిగా .రాపాక రాజశేఖర్

పర్వతగిరి మండలం సోమవారం గ్రామంలో డాక్టర్ .అంబేద్కర్ యువజన సంఘం గ్రామ శాఖ అధ్యక్షునిగా .రాపాక రాజశేఖర్ .ఉపాధ్యక్షులుగా రాపాక శేఖర్ .కార్యదర్శిగా రాపాక రమేష్ బాబు కోశాధికారిగా రాపాక మధు గౌరవ అధ్యక్షులుగా రాపాక నాగయ్య జంగిలి బాబు రాపాక ప్రభాకర్ తాటికాయల నరసయ్య రాపాక భాస్కర్ జన్ను కిషన్ డెక్కర్ రవి తదితరులు ఎన్నుకోవడం జరిగింది

Leave A Reply

Your email address will not be published.