కొనసాగిస్తున్న విఆర్ఏల సమ్మె

పే స్కేల్ , న్యాయపరమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలంటూమధిర తాసిల్దార్ కార్యాలయం ఎదురుగా నిరంతరంగా 17వ రోజు కొనసాగుతున్న వీఆర్ఏల సమ్మె.

Leave A Reply

Your email address will not be published.