కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గద్వాల్ నియోజకవర్గం స్వతంత్ర గౌరవ పాదయాత్ర

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పటేల్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయిన కోసం స్వతంత్రం సాధించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వతంత్ర గౌర వ పాదయాత్ర చేస్తున్న సందర్భంగా మాట్లాడి వాళ్ళ పంటలకు కష్టం ఏమున్నది, రైతుల కష్టం తెలుసుకుంటూ పాదయాత్ర ముందుకు సాగినది.ఈ కార్యక్రమంలో బల్గేరా నారాయణరెడ్డి గారు, వెంకటస్వామి గౌడ్ గారు, గట్టు గౌస్ గారు, గట్టు మా భాష గారు, షేక్ జమాల్, ఇలియాస్, రఘు నాయుడు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.