ఆశ్రమ పాఠశాలలో సమస్యల పై ఐ, టీ, డీ ,ఏ, డి డి గారికి PDSU విద్యార్థి సంఘంల ఆధ్వర్యంలో వినతిపత్రం

సంక్షేమ వసతి గృహల సమస్య లు మరియు ఆశ్రమ పాఠశాలలో సమస్యల పై ఐ, టీ, డీ ,ఏ, డి డి గారికి PDSU విద్యార్థి సంఘం ఆధ్వర్యంలో వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షుడు వినోద్ నాయక్ మాట్లాడుతూ గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలు సమస్య లకు నిలయాలుగా మరినాయి నాణ్యమయిన ఆహారం అందిచడం లేదు. ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉంది కొన్ని పాఠశాలలో సబ్జెక్ట్ టీచర్ కూడా లేకుండా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు దీంతో విద్యార్థులు విద్యకు దూరం అయే అవకశాలు ఉన్నాయి తక్షణమే ప్రతి ఆశ్రమ పాఠశాలలో సరిపడా ఉపాద్యాయ లను నియమించాలి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది . ఈ కార్యక్రమం లో PDSU నాయకులు రమేశ్ ,శేఖర్ పాలుగొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.