అక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నటుంది

5వ డివిజన్ మల్లాపూర్ దుర్గా నగర్ లో కనీసం 20 రోజులు అయిపోయినది ఎక్కడ ఉన్న గొంగడి అక్కడే ఉన్న విధంగా గవర్నమెంటు పరిపాలిస్తున్న ది కనీసం అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు కాంట్రాక్టర్ మరియు అధికారులు కలిసి కమిషన్ లకు కక్కుర్తి పడుతున్నారు ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందు లకు గురి అవుతున్నారు ఇక్కడ స్కూల్ జోన్ ఉన్నది అధికారులు పట్టించుకోవాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు రిపోర్టర్ వెంకటేష్ ఉప్పల్ జోన్

Leave A Reply

Your email address will not be published.