5వ రోజుకు చేరిన వి.అర్. ఎ. ల నిరవధిక సమ్మె

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండల వి. అర్. ఎ. ల నిరవధిక సమ్మె 5వ రోజున బ్లాక్ రిబ్బన్స్ కట్టుకొని నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమములో వి. అర్. ఎ. మండల అధ్యక్షులు పంతంగి ప్రభాకర్ ప్రధాన కార్యదర్శి పుట్ట శేఖర్ జె. ఎ. సి. ఛైర్మెన్ పబ్బతి భూమయ్య ప్రధాన కార్యదర్శి ఎలుక సంపత్ కుమార్,జె. ఎ. సి. కో ఛైర్మెన్ కోదాని చంద్రయ్య కన్వీనర్ కంచె శ్రీనివాస్ గరిగే గణేష్, జక్కుల యాదగిరి ఎలుక మల్లేశం, మామిడి శోభా, సిద్ధం నర్మద, చింతల ట్టణ దేవేంద్ర, కోడిశెల లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.