వ్యవసాయ అధికారుల క్షేత్ర పరిశీలన….

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ధరూర్ మండలంలోని చింతరేవుల క్లస్టర్ పరిధిలో జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి శ్రీ గోవింద్ నాయక్ ,సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు గద్వాల్ (రెగ్యులర్) శ్రీమతి సంగీత లక్ష్మీ మరియు మండల వ్యవసాయ అధికారి శ్రీలత వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి స్వరూప జీలుగ పంటను పరిశీలించి జీలుగ ద్వారా నేలకు, పంటకు జరిగే లాభాలను తెలిపారు..అదేవిధంగా నేరుగా వెదజల్లే పద్ధతి ద్వారా వరి పంటను పండించే రైతులు మహేష్ రెడ్డి మరియు భగవంతు రెడ్డి వరి పొలాలను పరిశీలించడం జరిగింది
ఈ సందర్భంగా జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి నేరుగా వెదజల్లే పద్ధతి ద్వారా కలిగే లాభాలు,మరియు పెట్టుబడి తగ్గింపు, కూలీల కోరత గురించి తెలియచేసారు.ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు..

Leave A Reply

Your email address will not be published.