జోగులంబా గద్వాల్ జిల్లా రేపు జగపతి గద్వాల కు రాక

జోగులంబా గద్వాల్ జిల్లా రేపు జగపతి గద్వాల కు రాక అవయధానం చేసిన చరిత కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించడానికి వస్తున్న సినీ నటుడు జగపతిబాబు.రేపు ఉదయం 10 గంటలకు గంజి పేట రోడ్ స్టార్ ఫంక్షన్ హాల్ లో సమావేశం జరగనుంది.

Leave A Reply

Your email address will not be published.