ఎం పీ పీ పదవి బాధ్యతలు చేపట్టి మూడు సంవత్సరాలు

:రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండలం లో ఎం పీ పీ.ఊటూకురి వెంకట రమణారెడ్డి. పడివి బాద్యతలు చేపట్టి ఈరోజు కు మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాదుకు. మండల. మరియు అన్ని గ్రామ ల ఎంపీటీసీ లకు .సర్పంచ్ లకు. ఉపసర్పంచ్ లకు. అన్ని గ్రామ ల వార్డు మెంబర్ లకు. మండల. అన్ని గ్రామ ల ప్రజలకు. పత్రిక. మీడియా.విత్రులకు.ధన్యవాదములు తెలియజేశారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.