అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం సాంప్రదాయం మరువని గిరిజనం

తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచార, వ్యవహారాలను, సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మరువకుంండా నేటికి పాటిస్తున్నారు గిరిజన ప్రజలు.కడం మండలం కడం పెద్దూర్ పంచాయతీ పెద్దూర్ తండాకు చెందిన గిరిజనులు ప్రతి యేటా వనదేవతలను కోలుస్తారు.ఆ దేవతనే సాతి యాడి సీత్లా భవానీ పండుగగా జరుపుకుంటారు.గ్రామానికి కూతవేటు దూరంలో 7 బండలను ఓ చెట్టు మొదట్లో పెట్టి
రకరకాల నైవేద్యం సమర్పించి మొక్కుతారు.మెకలను బలిచ్చిన తర్వాత పెగులు తీసి అడ్డంగా పరిసి వాటిపై నుండి ఆవులను,మెకలను దాటిస్తు మక్క,బబ్బరు, జోన్న గూడాలను చల్లుతారు.
గ్రామ పెద్దలు,పిల్ల, జెల్ల, మహిళలు,కుల పెద్దలు ,మంగ్యానాయక్ , విక్రమ్,మోహన్ రమేష్ శీను,గంగన్న, దేవేందర్, శేఖర్,గోగ,నాయక్ సుభాష్,రాంధన్,దూద్ రాం, సుమన్,అంబాజీ, రాజేష్,నరేందర్, గోవిద్ రాజన్న గంగారాం గంగ తదితరులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.