సమాచార హక్కు రక్షణ చట్టం-2005 నిర్మల్ మండల అధ్యక్షులుగా వినోద్ నియామకం

ప్రజానేత్ర న్యూస్, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, తేదీ:08-06-2022 ; సమాచార హక్కు రక్షణ చట్టం-2005 నిర్మల్ మండల అధ్యక్షుడిగా CH.వినోద్ ను నియమించారు. వీరికి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు,జిల్లా ఇంచార్జ్ కొండగుర్ల కమలాకర్ చేతుల మీదుగా నియామక పత్రాన్ని అందించారు. ఈ సందర్భంగా కమలాకర్ మాట్లాడుతూ సమాచార హక్కు చట్టాన్ని బలోపేతం చేయాలని మరియు ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు. నూతనంగా నియామకమైన వినోద్ మాట్లాడుతూ తనపై నమ్మకంతో నిర్మల్ మండల అధ్యక్షులుగా నియమించినందుకు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కొండగొర్ల కమలాకర్ మరియు తన నియామకానికి సహకరించిన జిల్లా అధ్యక్షులు రమేష్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సాబీర్ మరియు జిల్లా కమిటీ సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.