నూతనంగా భాద్యతలు స్వీకరించిన ఇంచార్జీ ఎంపిడిఓ

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట ఇంచార్జీ ఎంపిడిఓ గా నూతనంగా భాద్యతలు స్వీకరించి , ఎంపిపి వుట్కూరివెంకట రమణారెడ్డి ని మర్యాదపూర్వకంగా కలసిన ఎంపిడిఓ. రాజేందర్ రెడ్డిగారు.ఉన్నారు

Leave A Reply

Your email address will not be published.