కోమురవెల్లి మల్లన్నను దర్శనం చేసుకున్న మోకుదెబ్బఅధ్యక్షులు అమర వేణినర్సాగౌడ్

కొమురవెల్లి మల్లన్న దేవస్థానమునకు గౌడ జన హక్కుల పోరాట సమితి మోకుదెబ్బ జాతీయ అధ్యక్షులు అమర వేణి నర్సాగౌడ్ కుటుంబ సామేతంగా వెళ్ళి మళ్లన్నను దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. మోకుదెబ్బ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు మల్లన్న టెంపుల్ డైరెక్టర్ ముత్యం నర్సింలు గౌడ్ గారి సమక్షంలో దర్శనం చేసుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర నాయకులు కొందగొని రవీందర్ గౌడ్,తెలంగాణ గౌడ మహిళ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అమర వేణి నిర్మల గౌడ్, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కోండగొని మీన గౌడ్, తెలంగాణ గౌడ యువజన సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఏ. భారత్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.