పొగలో ఉపిరి ఆడక మహిళా మరణం

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మానకొండూర్ నియోజకవర్గం ఇల్లంతకుంట మండలం రహీంకన్ పేట గ్రామం లో ఈరోజు శుక్రవారం 1:20నిముషాలు ప్రాంతంలో పొల్లంలో కోసిన వరి చెత్త కు నిప్పు ఆంటీంచ్చినది గడ్డి తునపుడు పొగ వచ్చినది ఆపొగకు ఊపిరి అడక్కు వరి పొలం లోనే ప్రాణాలు కోల్పోయిన గుండా వెంకవ్వ భర్త బాలయ్య. వెంకవ్వ వయసు 58సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఈమెకు ఒక కూత్తురు . ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.