గడ్డపార పట్టిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకరరావు

పర్వతగిరి లో గడ్డపార పట్టిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకరరావు గారు.పర్వతగిరి మండలం లో తురుకల సోమారం లో100 రోజుల పని చెరువు పూడిక పనులు చేస్తున్నారు. వరంగల్ నుండి తొర్రూరు వెళ్తున్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకరరావు వెంటనే వాహనాన్ని ఆపి వారి వద్దకు వెళ్ళి వారిని ఆప్యాయంగా పలకించారు. వారితో కలిసి గడ్డపార పట్టి పూడిక తీత పనులు చేపట్టారు.వారితో కలిసి పని చేసినందుకు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు చాలా సంతోషించారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.