ఊరుకొండ పేట లో ఘనంగా రంజాన్ వేడుకలు

నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ఉర్కొండ మండలం లో ముస్లిం సోదరులు ఘనంగా రంజాన్ పండుగను భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు జమే మస్జీద్ నుండి ఈద్ గా వరకు ర్యాలీ గా బయలు దేరి అక్కడ ప్రార్థనలు జరుపుకోని ఒకరికి ఒకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమం లో మస్జీద్ కమిటీ సభ్యులు మరియు గ్రామ యువకులు పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.