అదిలాబాద్ కలెక్టరేట్ ముట్టడి

అదిలాబాద్ కలెక్టరేట్ ముట్టడి నిరు పెద ప్రజలకు ఇంటి స్థలలూ ఇవ్వాలని డిమాండ్ అరెస్టు చేసిన పోలీసులు, సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సబ్యుడు కళవేణి శంకర్ ,ఎఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి మేస్రం భస్కర్ తదితరులు

Leave A Reply

Your email address will not be published.