సోమారంపేట ఎన్నికలు నిర్వహించుట కొరకై గ్రామా పంచాయతిలు వార్డుల వారీగా వోటర్ల జాబితా

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మానకొండూరు నియోజకవర్గం ఇల్లంతకుంట మండలములో ఈరోజు అనగా 21.04.2022 న దాచారం , సోమారంపేట గ్రామా పంచాయతిలకు సంబందించిన గ్రామాల సర్పంచుల స్థానాలకు మరియు గొల్లపల్లి సర్పంచ్ మరియు వార్డ్ సబ్యుల మరియు గుడేపల్లీ గ్రామా పంచాయతిలకు సంబందించిన 1st వార్డ్ సబ్యుల యొక్క స్థానాలకు ఖాళీగా ఉన్నందున వాటికి ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించుట కొరకై గ్రామా పంచాయతిల వార్డుల వారిగా ఫైనల్ వోటర్ల జాబితా గౌరవ జిల్లా పంచాయతీ అధికారి గారి ఆమోదము తో నోటిసు బోర్డు ఫై, ఇల్లంతకుంట మండల పర్యవేక్షకులు మరియు మండల పరిషత్ కార్యాలయం యొక్క సిబ్బంది సమక్షం లో ప్రదర్శన చేయటం జరిగింది.

Leave A Reply

Your email address will not be published.