సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలో ఇ-స్టోర్ ఇండియా సూపర్ మరకెట్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న డా.కొత్తపల్లి శ్రీనివాస్

కొమురం భీం జిల్లా కౌటల మండల కేంద్రంలో నైతం శీతల్ ,బడిగే సందీప్ గార్లు నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఇ-స్టోర్ ఇండియా సూపర్ మరకెట్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొని వారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన డా.కొత్తపల్లి శ్రీనివాస్ .ఈ కార్యక్రమంలో కౌటల మండల అధ్యక్షులు వాను పటేల్, బజ్జుర్ మండల అధ్యక్షులు సోయం చినన్న, sc మోర్చా జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు కుమ్మరి తిరుపతి, కౌటల మండల ప్రధాన కార్యదర్శి మృత్యుంజయ కవిరాజ్,సందీప్ రెడ్డి, రాజేందర్ గౌడ్, ఉళ్లేంగుల రవి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.