అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూసి టిఆర్ఎస్ లో చేరికలు.

అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూసి కాంగ్రెస్, బీజేపీ నాయకులు టిఆర్ఎస్ లో చేరికలు.రాజపూర్ మండలం సింగమ్మగడ్డ తండా సర్పంచ్ శ్రీమతి చంది నర్సింహ నాయక్ టిఆర్ఎస్ లో చేరిక.సింగమ్మగడ్డ తండా గ్రామ సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో బారి చేరికలు.రాయపల్లి గ్రామంలో 100 మంది కాంగ్రెస్ నాయకులు టిఆర్ఎస్ లో చేరిక. మహబూబ్నగర్ ప్రతి ఉదయం ప్రతినిధి అమీర్

Rajapur:రాజపూర్ మండల పరిధిలో రాయపల్లి, సింగమ్మగడ్డ తండా గ్రామ పంచాయతీ లోని పరిధిలో దాదాపు 200 మంది ఇతర పార్టీల నాయకులు టిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు.సింగమ్మగడ్డ తండా సర్పంచ్ చంది, నర్సింహ నాయక్ తో పాటు 100 మంది కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు యువకులు ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారి సమక్షంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు.అనంతరం రాయపల్లి గ్రామంలో 100 మంది కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ కండువా కప్పి సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.