మత్తు పదార్థాలు – అనర్దాల పై అవగాహన సదస్సు

మత్తు పదార్థాలు – అనర్దాల గురించి తిరువూరు మండలం కోకిలంపాడు జడ్పీ హైస్కూల్ లో జరిగిన అవగాహన సదస్సులో విద్యార్థులకు సూచనలిస్తున్న ఎస్ఈబీ ఎస్ఐ శివప్రసాద్‌. పాల్గొన్న హెచ్ఎం గుప్తా, ఉపాధ్యాయులు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.