దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు గారికి వినతి పత్రం అందజేసిన ముదిరాజు సంఘం

మెదక్ జిల్లా చేగుంట నర్సింగ్ పరిధిలోగల భింరావుపల్లి గ్రామానికి చెందిన నాయకులు ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు ను కలిసినట్లు తెలిపారు అనంతరం దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు క్యాంప్ ఆఫీస్ వెళ్లి గ్రామ సమస్యలు వివరించినట్లు ముధ్ధీరాజు సంఘం భవనం 5 లక్షల భవనంనిర్మన పనూలకొరకు వినతిపత్రం. ఇవ్వడంజరిగినది తెలిపారు ఈకర్యక్రమంలొ వార్డుమేంబరు బొయిని. భూషణం.మరియు ముదిరాజు సంఘంకు ఉపద్యక్షులు బొయిని భూషణం క్యాషియర్ కిష్ఠ శంకరయ్య కిష్ఠ భిక్షపతి తదితరులు పాలుగొన్నరు : మెదక్ ప్రజా నేత్ర న్యూస్ రిపోర్టర్ విజయ్ కుమార్

Leave A Reply

Your email address will not be published.