వర్షాభావంతో దెబ్బతిన్నా రోడ్లు

రామ్ నగర్ కాలనీ లో కొద్దిరోజుల కిందట వర్షాభావంతో రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి గుంతలు గుంతలు అవ్వడంతో పంచాయతీ బోర్డు వాళ్ళు ఈరోజు చూసి ఇ ఈ సమస్య పరిష్కారానికి 100 త్రిపుల్ garusu వేయడం జరిగింది స్థానికులు పంచాయతీ బోర్డు వాళ్ళకి సంఘీభావం తెలపడం జరిగింది ఫిల్టర్ సోము మంగళ సోము బి రాజేష్ గంగా ధర్ సంఘీభావం తెలపడం జరిగింది అలాగే వీలైనంత త్వరలో మాకి సిసి రోడ్లు డ్రైనేజీ కాలువలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుకుంటున్నాము

Leave A Reply

Your email address will not be published.