మద్దికెర మండలం లో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కోసం జాయింట్ కలెక్టర్ కి అర్జీ

మద్దికెర మండల కేంద్రము లో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కొరకు జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి అర్జీ…..మద్దికెరలో గత రెండు సవత్సరాల క్రితం జూనియర్ కళాశాల వచ్చినట్టు సంభందిత అధికారులు తెలియపరచడం జరిగింది……కానీ ఇంత వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు ….అధికారులను ఇంతక ముందు కలిస్తే ఎలాంటి ఉపయోగం లేకపోయింది ……కావున వెంటనే కళాశాల ఏర్పాటు చేసే విధంగా చూడాలి అని….. ఈ కర్నూల్ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ జిలానీ సార్ గారికి అర్జీ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది… ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి అబ్దుల్లా ,జిల్లా అదెక్షుడు వెంకటేష్ మద్దికెర మండల కార్యదర్శి కడవల రవి కుమార్ లు అర్జీ ని ఇవ్వడం జరిగింది…ప్రజా నేత్ర రిపోర్టర్ వీరేశ్

Leave A Reply

Your email address will not be published.