ప్రతాప్ యూత్ పర్వతాగిరి గణపతిని దర్శించుకున్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు

పంచాయతీరాజ్ శాఖ మత్రివర్యులు గౌ”శ్రీ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు ప్రతాప్ యూత్ పర్వతాగిరి గణపతిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. తదుపరి “గణపతి బప్పా మోరియా” అంటూ వినాయకుని స్మరిస్తూ ప్రజానీకాన్ని చల్లగా చూడు స్వామి అని మొక్కుకోడం జరిగింది.

Leave A Reply

Your email address will not be published.