ఘోర రోడ్ ప్రమాదం

Terrible road accident

నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేట మండలంలో  గోరా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అప్పాచికి వెళ్తుండగా సూళ్లూరుపేట హోళిక్రాస్ దగ్గర జరిగింది మహిళ అక్కడికక్కడే మృతిచెందింది

Leave A Reply

Your email address will not be published.